Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MyBenefit Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 53-333, przy ul. Powstańców Śl. 28/30, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000296321, NIP: 8971736512.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH