My Benefit
MyBenefit Sp. z o.o.

Trendy na polskim rynku świadczeń pozapłacowych kreujemy już od 2007 roku, a od 2013 należymy do Grupy Kapitałowej Benefit Systems.

Zaczynaliśmy od bonów turystycznych, by teraz rozwijać największą w Polsce platformę benefitów – Kafeterię MyBenefit, która służy firmom do kompleksowego zarządzania świadczeniami pozapłacowymi i programami motywacyjnymi oraz wspiera i upraszcza różnorodne procesy HR.

Kafeterię MyBenefit stosują zarówno korporacje jak i firmy zatrudniające 100 czy 200 pracowników, działające w różnych branżach – od IT, przez finanse aż do produkcji. Bogatą ofertę benefitów Kafeterii tworzy kilka tysięcy sprawdzonych Partnerów z całej Polski. Oprócz szerokiego wyboru świadczeń ważne są dla nas także jakość usług, szybkość realizacji benefitów i satysfakcja korzystających z nich pracowników.

Bądź aktywny. Tak jak lubisz!

Informacja o połączeniu Spółek

Informujemy o połączeniu spółek MultiBenefit sp. z o.o. i MyBenefit sp. z o.o. w jedną spółkę MyBenefit sp. z o.o. z dniem 31.12.2019 r.

Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia i potencjału obu Spółek ma na celu zapewnienie naszym Użytkownikom, Klientom i Partnerom dostępu do nowoczesnych narzędzi wspierających zaangażowanie, motywację i rozwój biznesu oraz umożliwić szybsze reagowanie na potrzeby i trendy rynkowe.

Poniżej przekazujemy Państwu niezbędne informacje, dotyczące połączenia:

Z dniem 31 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru połączenie poprzez przejęcie przez spółkę MyBenefit sp. z o.o. spółki MultiBenefit sp. z o.o., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Tym samym spółka MyBenefit sp. z o.o. przejęła cały majątek i wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki MultiBenefit sp. z o.o. wynikające ze wszystkich stosunków prawnych, w tym umów zawartych z Państwem. Dotychczasowa działalność MultiBenefit sp. z o.o. jest kontynuowana w ramach spółki MyBenefit sp. z o.o. a spółka MultiBenefit sp. z o.o. zostanie wykreślona z rejestru KRS.

Dla Użytkowników, Klientów i Partnerów i Dostawców spółki MyBenefit nic się nie zmienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Państwa dotychczasowym opiekunem – jego numer kontaktowy pozostał bez zmian.

Z poważaniem

Zespół MyBenefit

Informacje na temat konsolidacji Spółek

W związku z podjęciem w dniu 27 września 2019 roku przez zarząd spółki MyBenefit sp. z o.o. uchwały w sprawie połączenia spółek MyBenefit sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MultiBenefit sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) udostępniamy Państwu do wiadomości uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej Plan Połączenia wraz z załącznikami – stosownie do treści art. 500 par. 2(1) Kodeksu spółek handlowych.

Plan Polączenia MyBenefit Sp. z o.o. z MultiBenefit Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia