My Benefit
MyBenefit Sp. z o.o.

Trendy na polskim rynku świadczeń pozapłacowych kreujemy już od 2007 roku, a od 2013 należymy do Grupy Kapitałowej Benefit Systems.

Zaczynaliśmy od bonów turystycznych, by teraz rozwijać największą w Polsce platformę benefitów – Kafeterię MyBenefit, która służy firmom do kompleksowego zarządzania świadczeniami pozapłacowymi i programami motywacyjnymi oraz wspiera i upraszcza różnorodne procesy HR.

Kafeterię MyBenefit stosują zarówno korporacje jak i firmy zatrudniające 100 czy 200 pracowników, działające w różnych branżach – od IT, przez finanse aż do produkcji. Bogatą ofertę benefitów Kafeterii tworzy kilka tysięcy sprawdzonych Partnerów z całej Polski. Oprócz szerokiego wyboru świadczeń ważne są dla nas także jakość usług, szybkość realizacji benefitów i satysfakcja korzystających z nich pracowników.

Bądź aktywny. Tak jak lubisz!

Informacje o połączeniu spółek

22 października 2021r.

Działając w imieniu MyBenefit sp. z o.o., na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępniamy do publicznej wiadomości plan połączenia spółki pod firmą: BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie oraz spółki pod firmą: MYBENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu.! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL PO KONWERSJI

A. Benefit Systems S.A. – MyBenefit sp. z o.o. – plan połączenia_final (1)

Benefit_Systems_S.A._Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL

Benefit_Systems_S.A._Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL(1)

BENEFIT_SYSTEMS_jedn_Sprawozdanie_z_badania_2018_03.04.2019

A. Zał. nr 4 – oświadczenie o stanie księgowym MyBenefit sp. z o.o_final (1)

A. Zał. nr 3 – ustalenie wartości majątku – MyBenefit sp. z o.o_final (1)

Sprawozdanie_finansowe_Benefit_Systems_SA_za_rok_2019

Sprawozdanie Zarządu 2020 MyBenefit 31-05-2021.pdf

Sprawozdanie Zarządu 2019 MyBenefit – FINAL

Sprawozdanie Zarządu 2018 MyBenefit FINAL_JRB_PJ

sprawozdanie MSR 2020 MyBenefit – 31-05-2021.pdf-1

sprawozdanie MSR 2019 MyBenefit – FINAL.xml-1

Skprawozdanie_finansowe_Benefit_Systems_za_rok_2018_AJ_AR_WS_ER_IWS

Opinia PSR – MyBenefit 2018 FINAL signed

MyBenefit-Sp.-z-o.o.-Sprawozdanie-Finansowe-2018

JEDNOSTKOWE_FINANSOWE_BSSA_za_rok_2020

MyBenefit_T37802_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.pdf

MyBenefit Sp. z o.o._T37801_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL – PADES

JEDNOSTKOWE_ZARZADU_BSSA_za_rok_2020

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Benefit_Systems_SA_za_rok_2019

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Benefit_Systems_SA_za_rok_2018_ER_WS_AR_IWS