My Benefit
MyBenefit Sp. z o.o.

Trendy na polskim rynku świadczeń pozapłacowych kreujemy już od 2007 roku, a od 2013 należymy do Grupy Kapitałowej Benefit Systems.

Zaczynaliśmy od bonów turystycznych, by teraz rozwijać największą w Polsce platformę benefitów – Kafeterię MyBenefit, która służy firmom do kompleksowego zarządzania świadczeniami pozapłacowymi i programami motywacyjnymi oraz wspiera i upraszcza różnorodne procesy HR.

Kafeterię MyBenefit stosują zarówno korporacje jak i firmy zatrudniające 100 czy 200 pracowników, działające w różnych branżach – od IT, przez finanse aż do produkcji. Bogatą ofertę benefitów Kafeterii tworzy kilka tysięcy sprawdzonych Partnerów z całej Polski. Oprócz szerokiego wyboru świadczeń ważne są dla nas także jakość usług, szybkość realizacji benefitów i satysfakcja korzystających z nich pracowników.

Bądź aktywny. Tak jak lubisz!

Informacje na temat konsolidacji Spółek

W związku z podjęciem w dniu 27 września 2019 roku przez zarząd spółki MyBenefit sp. z o.o. uchwały w sprawie połączenia spółek MyBenefit sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MultiBenefit sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) udostępniamy Państwu do wiadomości uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej Plan Połączenia wraz z załącznikami – stosownie do treści art. 500 par. 2(1) Kodeksu spółek handlowych.

Plan Polączenia MyBenefit Sp. z o.o. z MultiBenefit Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia