Dołączyliśmy do programu „Energa w Akcji!”

Kategoria: Aktualności
Dodano: 08.08.2019

Grupa Energa intensywnie przygotowuje się do startu programu lojalnościowego „Energa w Akcji!”. Chcąc zbudować jak najszerszą ofertę świadczeń, gdański koncern energetyczny nawiązał współpracę ze spółką MyBenefit.

Energa w Akcji!” to program lojalnościowy adresowany do inwestorów indywidualnych. Program ten ruszy już we wrześniu br., co zapowiedziano podczas konferencji WallStreet23 w Karpaczu.

Grupa Energa, która jest pomysłodawcą akcji, kontynuuje obecnie prace nad stworzeniem dla uczestników programu jak najatrakcyjniejszej oferty. W jej ramach inwestorzy indywidualni będą mogli skorzystać z około trzech tysięcy różnych świadczeń oferowanych przez MyBenefit – m.in. z biletów do kina i teatru, wstępu do ośrodków rekreacyjnych czy ofert pobytów wypoczynkowych. Oprócz tego, ich konto w Kafeterii MyBenefit zasilone zostanie kwotą 140 zł, do dowolnego rozdysponowania. Co istotne – nawet jeśli ktoś z uczestników zdecyduje się wystąpić z programu „Energa w Akcji!”, zachowa możliwość korzystania z oferty Kafeterii MyBenefit jeszcze przez 30 dni.

Umowa o współpracy pomiędzy Grupą Energa, a spółką MyBenefit została zawarta 7 sierpnia 2019 roku w Warszawie. Podpisy złożyli Jacek Kościelniak, wiceprezes zarządu Energi SA ds. finansowych, oraz Jarosław R. Bilbin, członek zarządu  MyBenefit Sp. z o.o.

– „Energa w Akcji!” to pierwszy, tak szeroki i kompleksowy program lojalnościowy w kraju – mówi Jacek Kościelniak, wiceprezes zarządu Energi SA.Do tej pory żadna ze spółek energetycznych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych nie wyszła do swoich akcjonariuszy z podobną inicjatywą. Mogę śmiało powiedzieć, że oferta, jaką obecnie przygotowujemy, będzie się wyróżniać kompleksowością i wyjątkowo szerokim wachlarzem proponowanych inwestorom świadczeń. Program ten adresowany jest bowiem do wszystkich, którzy spełnią określone regulaminem warunki.

– Cieszymy się na udział w tak ciekawym i unikatowym na polskim rynku projekcie. Nasza Kafeteria i proponowane w niej aktywności, takie jak podróże czy wydarzenia kulturalne, będą doskonałą odpowiedzią na pozabiznesowe potrzeby uczestników programu „Energa w Akcji!”. Ogromną zaletą Kafeterii jest wygoda korzystania – każdy użytkownik samodzielnie wybiera swoje benefity i może to zrobić z dowolnego miejsca na świecie, wystarczy dostęp do Internetu. Oferta benefitów obejmuje tysiące propozycji dostępnych natychmiast i na terenie całej Polski.  – dodaje Jarosław R. Bilbin z MyBenefit.

Aby przystąpić do programu „Energa w Akcji!”, chętni muszą posiadać na rachunku inwestycyjnym w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, jako właściciel bądź współwłaściciel, przynajmniej 500 akcji Energi SA przez co najmniej pół roku.

W sprawie realizacji programu list intencyjny w czerwcu podpisało czworo partnerów: Grupa Energa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Wśród korzyści, na które mogą liczyć uczestnicy programu, znajdą się m.in.: czasowe zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego dla nowych klientów, rabat na instalację fotowoltaiczną, stały rabat na zakupy w internetowym sklepie Energi Obrotu oraz dostęp do Kafeterii MyBenefit i tysięcy gotowych benefitów do realizacji w całej Polsce.

Tworząc program „Energa w Akcji!” mieliśmy na uwadze przede wszystkim lojalność inwestorów indywidualnych. Chcieliśmy w ten sposób docenić ich zaufanie, i to że nabyli akcje Energi, wspierając tym samym rozwój naszej firmy i budując jej stabilną, giełdową pozycję – podkreśla Grzegorz Ksepko, kierujący Grupą Energa. – Już w czerwcu zapowiadaliśmy szeroki pakiet świadczeń oferowanych naszym akcjonariuszom przez MyBenefit, a dziś mamy ogromną przyjemność poinformować, że pakiet ten wzbogacił się o kolejne atrakcje. MyBenefit, będąca częścią Grupy Kapitałowej Benefit Systems, to firma o ugruntowanej pozycji na rynku, znana i ceniona w całej Polsce, cieszymy się więc, że dołączyła do naszego programu. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca pozwoli uczynić program „Energa w Akcji!” jeszcze bardziej wartym uwagi.


Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Może Cię zainteresować też: