Świadczenia dodatkowe w sektorze publicznym

Dodano: 07.05.2019

Ilu ludzi, tyle powodów. Dotyczy to także czynników, które mają wpływ na wybór pracodawcy. Jednym z nich jest pakiet benefitów. Sektor publiczny chcąc pozostać konkurencyjnym w walce o pracownika, musi pamiętać o świadczeniach pozapłacowych, które są coraz bardziej popularne w sektorze prywatnym. Co otrzymywali i o czym marzyli pracownicy „budżetówki” w 2018 roku? Czy byli zadowoleni z oferowanych benefitów? Odpowiedzi znajdują się w poniższym artykule.

Na wstępie zaznaczmy, że wszystkie analizy, zawarte w tym artykule, są oparte o dane pochodzące z badania Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku.

Jedynie 50,6% zatrudnionych w sektorze publicznym zadeklarowało, że ich organizacja oferuje świadczenia dodatkowe. Był to stosunkowo niski odsetek w porównaniu do sektora prywatnego, gdzie wyniósł on 73%.

Jakie benefity otrzymywali pracownicy sektora publicznego?

Najczęściej uzyskiwanym przez pracowników sektora publicznego świadczeniem były wczasy pod gruszą. Otrzymywało je aż 57% ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazł się benefit w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach (37%) oraz szkolenia i kursy zawodowe (34%).

Wykres 1. Świadczenia dodatkowe najczęściej otrzymywane przez pracowników sektora publicznego w 2018 roku

O czym marzyli pracownicy „budżetówki”?

Pracowników biorących udział w badaniu zapytaliśmy również o ich preferencje dotyczące benefitów. Upodobania osób zatrudnionych w sektorze publicznym znacznie odbiegały od oferty ich pracodawców. Najbardziej pożądanym benefitem okazał się rozszerzony pakiet opieki medycznej. Przez 50% ankietowanych został on uznany za najbardziej atrakcyjny. Jak widać na poprzednim wykresie, nie był on oferowany przez pracodawców z tego sektora. Na drugim miejscu znalazły się karnety na siłownię i do klubów fitness (21%). Na trzecim – szkolenia językowe (15%).

Wykres 2. Najbardziej pożądane przez pracowników sektora publicznego świadczenia dodatkowe w 2018 roku

Pracowników z sektora publicznego zapytaliśmy także o wartość ich pakietu benefitów. Najwięcej respondentów (43%) otrzymywało benefity o wartości do 200 PLN miesięcznie. Świadczenia, których miesięczna wartość przekraczała 800 PLN, otrzymywało 24% pracowników.

Wykres 3. Miesięczna wartość pakietu benefitów pracowników sektora publicznego w 2018 roku

Satysfakcja z benefitów

Rozbieżności pomiędzy oczekiwanymi a otrzymywanymi benefitami w sektorze publicznym, daje odzwierciedlenie w satysfakcji z benefitów. 48% respondentów odpowiedziało, że są zdecydowanie lub raczej niezadowoleni z pakietu świadczeń, który otrzymują. Jest to stosunkowo wysoki odsetek – dla sektora prywatnego wyniósł jedynie 23%.

Schemat 1. Satysfakcja pracowników sektora publicznego z oferowanych benefitów w 2018 roku

Blisko 70% zatrudnionych w sektorze publicznym uważało, że oferowany im pakiet świadczeń dodatkowych wypada gorzej lub znacznie gorzej na tle innych organizacji.


Wypełnij ankietę i sprawdź, jakie BENEFITY otrzymywali pracownicy w 2018: Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku.

AUTOR ARTYKUŁU: Karolina Jurczak – Sedlak & Sedlak

Może Cię zainteresować też: