Badanie satysfakcji z benefitów – jakie zadać pytania? Wzór ankiety pracowniczej

To III część cyklu o badaniach na temat benefitów wśród pracowników. Jeśli interesuje Cię ten temat zachęcamy do lektury poprzednich artykułów:
Czy warto sprawdzać, co pracownicy myślą o otrzymywanych świadczeniach? KLIK>>
Jak przeprowadzić badanie satysfakcji z programu benefitów? KLIK>>
W poniższym tekście zawarliśmy kilka podpowiedzi dotyczących komponowania ankiety pracowniczej oraz przykładowe pytania dotyczące programu benefitów.

Jaka powinna być ankieta pracownicza?

Przed ułożeniem pytań do ankiety warto zadać sobie bardzo ważne pytanie – czego chcemy dowiedzieć się od pracowników? Okazja do przeprowadzenia badania często kusi, by zapytać ich o wszystko, jednak nie warto tego robić! Po pierwsze ankieta pracownicza wyjdzie bardzo długa, przez co uciążliwa dla badanych i prawdopodobnie niezrozumiała. Po drugie trudno będzie przeanalizować jej wyniki. Dużo bardziej efektywne jest prowadzenie krótkich badań, ściśle związanych z określonym zagadnieniem. Precyzyjne określenie celu ankiety ułatwi nam jej skomponowanie.

 

badanie opinii pracowników benefityPytania, które zadajemy w naszej ankiecie muszą być dla odbiorców zrozumiałe, sformułowane maksymalnie prosto. Natomiast wśród dostępnych odpowiedzi zawsze powinny się znaleźć się wszystkie możliwe warianty. Jeżeli pytamy o ocenę czy opinię (podoba mi się / nie podoba mi się), przygotujmy także odpowiedź pt. „nie mam zdania”. Zadając pytanie „dokąd zazwyczaj jeździsz na wakacje”, wśród odpowiedzi „w góry”, „nad jezioro” i „nad morze” pozostawmy także „inne …” z możliwością udzielenia własnej odpowiedzi oraz „nie wyjeżdżam”, jako opcja dla tych, którzy rzeczywiście urlop spędzają w domu. W ankiecie warto także pozostawić miejsce na krótką wypowiedź samego pracownika, w której np. podsumuje swoje wrażenia z korzystania z benefitów. Może zasugerować świadczenia albo rozwiązania, które nie przyszły nam do głowy. W ten sposób może też, bez konsekwencji, wyrazić swoją negatywną opinię – to bezcenne źródło wiedzy na temat postrzegania programu benefitów i samego pracodawcy.

Przykładowe pytania – wzór ankiety pracowniczej

Przygotowaliśmy zestawy przykładowych pytań, które warto zadań pracownikom w ankiecie dotyczącej benefitów. Pytania zebrane zostały w zestawy dotyczące określonej tematyki – metryczka, dotychczasowa oferta, komunikacja, finansowanie itp.

Metryczka

Nasza ocena sytuacji zależy w dużej mierze od naszych doświadczeń i aktualnej sytuacji życiowej. Dlatego dla właściwej interpretacji wyników badania ważne jest, by zawrzeć w nim metryczkę, dopasowaną do analizowanego zagadnienia. Jeśli będziemy pytać pracowników o ulubione sposoby na spędzanie wolnego czasu, warto w tym samym badaniu zapytać na przykład o ich status – czy mają rodzinę, dzieci oraz o miejsce zamieszkania – inne rozrywki wybieramy mając łatwy dostęp do kina teatru, a inne żyjąc poza miastem. Warto jak najwięcej wiedzieć o uczestnikach badania, ale wielu pracowników boi się odpowiadać na pytania od pracodawcy, jeśli ma się pod tym podpisać imieniem i nazwiskiem. Zachęcam, by takie ankiety były anonimowe. Właściwie ułożona metryczka dostarczy nam informacji wystarczających do interpretacji wyników.

 1. Wiek, np. wg przedziałów, które faktycznie będą dla nas jakąś podpowiedzą: 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 55+.
 2. Poziom w strukturze organizacyjnej – specjalista, manager, wyższa kadra zarządzająca – taka informacja pozwoli nam zweryfikować np. czy wiedza o benefitach tak samo skutecznie dociera na każdy poziom w hierarchii firmy;
 3. Staż pracy w danej firmie – krócej niż 3 miesiące, mniej niż rok, mniej niż 2 lata, mniej niż 5 lat, powyżej 5 lat – to cenne informacje w kontekście roli benefitów w rekrutacji oraz budowania przywiązania do firmy;
 4. Jeżeli wartość lub zawartość pakietu świadczeń zależą od wynagrodzenia czy wysokości dochodów na członka rodziny, o to także warto zapytać na wstępie ankiety, podając przedziały zgodne z firmowym regulaminem ZFŚS, np. do 2500 PLN, 2501 – 3000 PLN, powyżej 3501 PLN.
 5. Miejsce zamieszkania – jeśli nie mamy pewności gdzie mieszkają nasi pracownicy, a ma to znaczenie dla realizacji posiadanych benefitów, warto zapytać o to w ankiecie i uwzględnić tę odpowiedź podczas analizy wyników jako jedno z kluczowych kryteriów oceny oferty świadczeń.

Można oczywiście pytać pracowników także o płeć czy wykształcenie albo rodzaj wykonywanej pracy: stacjonarna – zdalna – w podróży, biurowa – fizyczna, ale tylko wtedy, gdy faktycznie będzie to miało znaczenie dla wyników całego badania. Zadawanie takich pytań bez celu niepotrzebnie wydłuży listę pytań dla pracowników, a nam skomplikuje analizę otrzymanych danych.

Aktualna oferta benefitów

W tej części badania skupiamy się na ocenie oferty świadczeń pozapłacowych, która obecnie jest dostępna dla pracowników. Ważne, by wśród benefitów wymieniać tylko te, które faktycznie proponuje pracodawca. Sugeruję, by nie zawierać w jednym pytaniu benefitów „materialnych”, takich które można obiektywnie wycenić, oraz pozostałych – takich jak elastyczny czas pracy, dodatkowy urlop czy możliwość pracy zdalnej.

 1. W ramach dostępnej oferty benefitów najczęściej korzystam z (wybierz maksymalnie trzy odpowiedzi):
  1. opieka medyczna – dla mnie
  2. opieka medyczna – dla osoby towarzyszącej (partner / dziecko itp.)
  3. ubezpieczenie na życie – dla mnie
  4. ubezpieczenie na życie – dla osoby towarzyszącej (partner / dziecko itp.)
  5. fundusz emerytalny / PPE / PPK
  6. karta sportowa – dla mnie
  7. karta sportowa – dla osoby towarzyszącej (partner / dziecko itp.)
  8. bilety do kina, teatru, na koncerty
  9. wejściówki na basen, trampoliny, do sali zabaw, parków rozrywki
  10. masaż w miejscu pracy lub vouchery do salonu masaży / DaySPA
  11. dofinansowanie wypoczynku
  12. dofinansowanie posiłków
  13. kursy i szkolenia
  14. wyjścia i wyjazdy integracyjne
  15. porady prawne
  16. doradztwo finansowe
  17. karta przedpłacona
  18. karty podarunkowe / bony do sklepów
  19. paczki świąteczne / paczki dla dzieci
  20. kawa, herbata, owocowe poniedziałki, słodkie wtorki
  21. Inne. Jakie? __________
  22. Żadne z powyższych.
   ___________
 2. Z aktualnej oferty świadczeń pozapłacowych (wyboru benefitów) jestem:
  1. Bardzo zadowolony
  2. Zadowolony
  3. Niezadowolony
  4. Bardzo niezadowolony
  5. Nie mam zdania
   ______
 3. Uważam, że oferta benefitów w naszej firmie:
  1. Jest atrakcyjna w porównaniu do oferty benefitów w firmach z tej samej branży.
  2. Jest porównywalna do oferty benefitów w firmach z tej samej branży.
  3. Jest nieatrakcyjna w porównaniu do oferty benefitów w firmach z tej samej branży.
  4. Nie mam zdania.

Zamawianie, komunikacja i informacje na temat benefitów

Komunikacja to bardzo ważny element całej polityki benefitowej – nawet najlepiej skomponowany pakiet świadczeń pozapłacowych nie ma sensu, jeśli pracownicy go nie znają lub nie wiedzą jak uzyskać swoje benefity. Krótkie badanie na temat komunikacji warto przeprowadzić na przykład przed kampanią promującą program benefitów oraz po zakończeniu, by zmierzyć jej efektywność.

 1. Jak oceniasz poziom swojej wiedzy na temat oferty benefitów w firmie?
  1. Bardzo wysoki
  2. Wysoki
  3. Niski
  4. Bardzo niski
  5. Nie mam zdania
   ______
 2. Jak oceniasz poziom dostępności informacji (w tym dokumentów – wzorów, wniosków itp.) na temat benefitów w firmie?
  1. Bardzo wysoki
  2. Wysoki
  3. Niski
  4. Bardzo niski
  5. Nie mam zdania
   ______
 3. Czy jest Ci znana wartość wszystkich benefitów, które otrzymujesz?
  1. Tak, pracodawca regularnie przekazuje wyliczenie/raport wskazujące koszt wszystkich moich benefitów.
  2. Tak, umiem w przybliżeniu wyliczyć wartość moich benefitów.
  3. Znam wartość części moich benefitów, a części nie.
  4. Nie znam wartości moich benefitów, ale chętnie ją poznam.
  5. Nie znam wartości moich benefitów i nie jestem zainteresowany taką informacją.
   ______
 4. Jakie kanały komunikacji na temat benefitów są dla Ciebie najwygodniejsze [wielokrotny wybór]:
  1. Plakaty, standy, tablice ogłoszeniowe w siedzibie firmy – stołówka, sekretariat, korytarz itp.
  2. Ulotki, broszury z dostawą na biurko lub adresowane imiennie
  3. Wiadomości przesyłane na służbowy adres e-mail
  4. Wiadomości przesyłane na prywatny adres e-mail
  5. Firmowy intranet
  6. SMS
  7. Spotkania wewnętrzne
  8. Spotkania z dostawcą benefitów
  9. Inne – jakie? ___________
  10. Żaden, nie interesuje mnie program benefitów._
   ______
 5. Swoje benefity chcę wybierać lub zmieniać (pytanie dotyczy sposobu):
  1. W dziale HR
  2. U przełożonego
  3. Online – mailowo
  4. Online – za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji
  5. Inaczej – jak? ______________
  6. Nie jestem zainteresowany programem benefitów.
   ______
 6. Swoje benefity chcę wybierać lub zmieniać (pytanie dotyczy częstotliwości):
  1. Raz w roku
  2. Raz na pół roku
  3. Raz na kwartał
  4. Raz w miesiącu
  5. W każdej chwili
  6. Inaczej – jak? ______________
  7. Nie jestem zainteresowany programem benefitów.
   _____
 7. Najważniejsze świadczenia pozapłacowe – finansowane w całości lub częściowo przez pracodawcę – to dla mnie [wielokrotny wybór]:
  1. opieka medyczna – dla mnie
  2. opieka medyczna – dla osoby towarzyszącej (partner / dziecko itp.)
  3. ubezpieczenie na życie – dla mnie
  4. ubezpieczenie na życie – dla osoby towarzyszącej (partner / dziecko itp.)
  5. fundusz emerytalny / PPE / PPK
  6. karta sportowa – dla mnie
  7. karta sportowa – dla osoby towarzyszącej (partner / dziecko itp.)
  8. bilety do kina, teatru, na koncerty
  9. wejściówki na basen, trampoliny, do sal zabaw, parków rozrywki
  10. masaż w miejscu pracy lub vouchery do salonu masaży / DaySPA
  11. dofinansowanie wypoczynku
  12. dofinansowanie posiłków
  13. kursy i szkolenia
  14. wyjścia i wyjazdy integracyjne
  15. porady prawne
  16. doradztwo finansowe
  17. karta przedpłacona
  18. karty podarunkowe / bony do sklepów
  19. paczki świąteczne / paczki dla dzieci
  20. kawa, herbata, owocowe poniedziałki, słodkie wtorki
  21. Inne. Jakie? __________
  22. Żadne z powyższych.
   ______
 8. Benefity chcę zamawiać / wykorzystywać [wielokrotny wybór]:
  1. Dla siebie
  2. Dla partnera/partnerki
  3. Dla dzieci
  4. Dla rodziców
  5. Dla przyjaciół

Korzystanie z Internetu

Wiele firm rezygnuje z wprowadzenia w firmie kafeterii benefitów z obawy, że pracownicy nie poradzą sobie z obsługą swoich świadczeń za pośrednictwem platformy czy aplikacji. Zamiast zakładać ich nieporadność, można zapytać pracowników czy i jak korzystają z Internetu, e-płatności lub zakupów w sklepach online.

 1. Z Internetu w celach prywatnych korzystam (pytanie dotyczy częstotliwości):
  1. Wcale
  2. Sporadycznie – do 5 razy w roku
  3. Co najmniej 1-2 w miesiącu
  4. Co najmniej 1-2 razy w tygodniu
  5. Codziennie
   _____
 2. Z Internetu w celach prywatnych korzystam zazwyczaj (pytanie dotyczy sposobu):
  1. Wcale
  2. Na komputerze/tablecie u rodziny lub znajomych
  3. Na komputerze/tablecie w domu
  4. Na komputerze/tablecie w pracy
  5. Na tablecie / smartfonie, wszędzie
  6. Inaczej – jak? __________
   _____
 3. Zakupy, zamówienia lub rezerwacje przez Internet robię [wybierz jedną odpowiedź]:
  1. Wcale
  2. Rzadko – do 5 razy w roku
  3. Co najmniej raz w miesiącu
  4. Raz w tygodniu lub częściej
  5. Codziennie
   _____
 4. Co najmniej raz w roku przez Internet [wielokrotny wybór]:
  1. Nie korzystam z Internetu
  2. Przeglądam portale informacyjne, sprawdzam pogodę, czytam artykuły
  3. Korzystam z portali społecznościowych
  4. Oglądam filmy, seriale, słucham muzyki
  5. Gram w gry
  6. Zamawiam zakupy spożywcze
  7. Kupuję chemię, kosmetyki, perfumy
  8. Kupuję odzież, buty
  9. Kupuję książki, płyty, gry
  10. Kupuję akcesoria dla dzieci, zabawki
  11. Kupuję elektronikę, małe AGD
  12. Kupuję gadżety, akcesoria i odzież sportową
  13. Płacę rachunki
  14. Rezerwuję noclegi, kupuję bilety i organizuję wyjazdy wakacyjne
  15. Inne – jakie? _______
   _____
 5. Co najmniej raz w tygodniu przez Internet [wielokrotny wybór]:
  1. Nie korzystam z Internetu
  2. Przeglądam portale informacyjne, sprawdzam pogodę, czytam artykuły
  3. Korzystam z portali społecznościowych
  4. Oglądam filmy, seriale, słucham muzyki
  5. Gram w gry
  6. Zamawiam zakupy spożywcze
  7. Kupuję chemię, kosmetyki, perfumy
  8. Kupuję odzież, buty
  9. Kupuję książki, płyty, gry
  10. Kupuję akcesoria dla dzieci, zabawki
  11. Kupuję elektronikę, małe AGD
  12. Kupuję gadżety, akcesoria i odzież sportową
  13. Płacę rachunki
  14. Rezerwuję noclegi, kupuję bilety i organizuję wyjazdy wakacyjne
  15. Inne – jakie? ____________

Preferencje dotyczące aktywności, spędzania wolnego czasu i wyjazdów wakacyjnych

By były skuteczne, benefity powinny oddziaływać na wspomnienia i wrażenia. Dlatego warto wiedzieć, co nasi pracownicy lubią robić w wolnym czasie i z kim go spędzają, a także dokąd jadą na wakacje i co robią w trakcie. Benefity zgodne z preferencjami pracowników na pewno zostaną przez nich docenione.

 1. W wolnym czasie po pracy najchętniej [wielokrotny wybór]:
  1. Uprawiam sport (np. siłownia, basen, joga, taniec)
  2. Spędzam czas aktywnie (np. park rozrywki, park naukowy)
  3. Spędzam czas w domu (np. telewizja, książki, majsterkowanie)
  4. Wybieram się na koncert, kabaret, spektakl w teatrze lub do kina
  5. Spędzam czas w restauracjach, klubach, barach plażowych
  6. Uczę się języków obcych lub chodzę na kursy związane z moim hobby – taniec, fotografia, garncarstwo
  7. Realizuję moje pasje – tańczę, fotografuję itp.
  8. inne – jakie? ________________
   _______
 2. Wolny czas po pracy najchętniej spędzam [wielokrotny wybór]:
  1. w samotności
  2. z partnerem/partnerką
  3. z rodziną, dziećmi
  4. w gronie przyjaciół
  5. w towarzystwie nowo poznanych ludzi
  6. inaczej – jak? ________________
   _______
 3. Na rozrywkę, sport i hobby przeznaczam – dla siebie, miesięcznie:
  1. Poniżej 20 PLN
  2. Do 100 PLN
  3. 100 – 100 PLN
  4. 200 – 500 PLN
  5. Powyżej 500 PLN
   _______
 4. Na rozrywkę, sport i hobby przeznaczam – dla rodziny, miesięcznie:
  1. Poniżej 20 PLN
  2. Do 100 PLN
  3. 100 – 100 PLN
  4. 200 – 500 PLN
  5. Powyżej 500 PLN
   _____
 5. Wakacje, tj. główny urlop w roku, najchętniej spędzam [wybór wielokrotny]:
  1. Nie wyjeżdżam na urlop lub nie chcę udzielić odpowiedzi
  2. Samotnie
  3. Z partnerem/partnerką
  4. Z najbliższą rodziną
  5. Z przyjaciółmi
  6. Inaczej – jak? __________
   ____
 6. Wakacje, tj. główny urlop w roku, najchętniej spędzam [wybór wielokrotny]:
  1. Nie wyjeżdżam na urlop lub nie chcę udzielić odpowiedzi
  2. W domu/rodzinnej miejscowości
  3. W Polsce – nad morzem, w górach, nad jeziorem
  4. Za granicą
   ____
 7. Wakacje, tj. główny urlop w roku, najchętniej spędzam [wybór wielokrotny]:
  1. Nie spędzam lub nie chcę udzielić odpowiedzi
  2. Stacjonarnie – plaża, książka, filmy
  3. Aktywnie – uprawiam sport (nurkowanie, jazda na rowerze itp.)
  4. Aktywnie – zwiedzam
  5. Inaczej – jak? __________
   _________
 8. Wakacje, tj. główny urlop w roku, zwykle planuję:
  1. Nie planuję lub nie chcę udzielić odpowiedzi
  2. Co najmniej rok wcześniej
  3. Co najmniej pół roku wcześniej
  4. Co najmniej 3 miesiące wcześniej
  5. Co najmniej 1 miesiąc wcześniej
  6. Mniej niż 1 miesiąc przed wyjazdem
   _____
 9. Na wakacje, tj. główny urlop w roku, przeznaczam zwykle (koszt na osobę):
  1. Nie wyjeżdżam na urlop lub nie chcę udzielić odpowiedzi
  2. Do 1000 zł
  3. 1000 – 2500 zł
  4. 2500 – 5000 zł
  5. 5000 – 7500 zł
  6. Powyżej 7500 zł
   _____
 10. Wakacje, tj. główny urlop w roku, finansuję zazwyczaj [wybór wielokrotny]:
  1. Nie finansuję lub nie chcę udzielić odpowiedzi
  2. Z bieżącego budżetu domowego
  3. Z zarobków z pracy dodatkowej
  4. Z oszczędności
  5. Z pożyczek lub kredytów
  6. Z dofinansowania od pracodawcy
  7. Inaczej – jak? _________
   _____
 11. Urlop dłuższy niż 5 dni roboczych wykorzystuję zazwyczaj:
  1. Nie wykorzystuję lub nie chcę udzielić odpowiedzi
  2. Rzadziej niż raz w roku
  3. Raz w roku
  4. Dwa razy w roku
  5. Trzy razy w roku
  6. Cztery razy w roku lub częściej

POBIERZ: Wzór ankiety pracowniczej – blog o benefitach – MyBenefit


Wynikami przeprowadzonej ankiety warto podzielić się także z pracownikami. A jeśli ich odpowiedzi miały wpływ na decyzje i działania dotyczące programu benefitów, koniecznie należy to podkreślić – ludzie lubią mieć wpływ na wszystko co ich dotyczy. Jeśli będą mieli poczucie, że są słyszani przez swojego pracodawcę, chętniej się zaangażują.

Może Cię zainteresować też: