Benefity dla pracowników – które są najpopularniejsze?

Dodano: 10.01.2019

Coraz bardziej powszechne jest przekonanie, że pracodawca musi oferować swoim pracownikom benefity. Czym właściwie są benefity? Jak działają i kto może je dostać? Jakie benefity dla pracowników są w Polsce najpopularniejsze?

Benefity

Słowo benefit pochodzi od słów bene (łac. dobrze) oraz facere (łac. czynić). Benefity mają służyć dobrze pracownikom – są bezgotówkowym dodatkiem do wynagrodzenia, który odpowie wprost na ich potrzeby. Benefit jest dodatkowym świadczeniem, które pracownik może otrzymać w swoim miejscu pracy. Zazwyczaj finansowany jest przez pracodawcę, choć popularnym rozwiązaniem jest także współfinansowanie (częściowe opłacanie) przez pracownika. Rodzaje i zasady przyznawania benefitów pracowniczych zależą od firmy – znaczenie może mieć dział, pion w którym pracujemy, stanowisko, staż pracy oraz wysokość wynagrodzenia, a nawet realizacja celów rocznych czy kwartalnych.

Pracodawcy w Polsce mogą liczyć na wiele ulg i ułatwień w rozliczaniu benefitów dla pracowników – niektóre z nich zwolnione są ze składek na rzecz ZUS lub podatku dochodowego (do określonej kwoty). Jeśli pracodawca prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i z niego finansuje benefity pracownicze, obowiązują go zapisy ustawy o ZFŚS, która wyraźnie określa cele wydatkowania takiego funduszu. Jeżeli benefity opłacane są ze środków obrotowych, firma może swobodnie decydować o formie i rodzaju przyznawanych świadczeń.

Benefity w pracy – bonus czy norma?

Najpopularniejsze benefity dla pracowników - samochód służbowy Do niedawna za benefity pracownicze uchodziły nawet laptop, telefon służbowy czy samochód. Są to jednak po prostu podstawowe narzędzia pracy, które firma musi nam zapewnić, byśmy mogli realizować nasze zadania. Trudno więc określać je mianem „świadczeń dodatkowych”, choć wyjątkiem będzie samochód służbowy, który pozostaje do naszej wyłącznej dyspozycji także po godzinach pracy, a pracodawca dodatkowo finansuje nam jego tankowanie.

Podobnie jest z kawą czy herbatą w biurze – firma oczywiście nie ma obowiązku zapewniać ich swoim pracownikom, ale w dzisiejszych czasach w dobrym tonie jest wybór podstawowych produktów, dostępnych w kuchni czy pokoju socjalnym. Oprócz tego coraz częściej firmy zapraszają do biur sprzedawców kanapek i sałatek, albo udostępniają automaty z przekąskami na terenie zakładu pracy.

Pewnym standardem w zakresie benefitów w pracy stał się pakiet opieki medycznej. Finansowany lub współfinansowany przez pracodawcę abonament w prywatniej przychodni, obejmujący wizyty u określonych lekarzy, a często uprawniający także do zniżek na badania, usługi stomatologiczne czy wizyty u kolejnych specjalistów, to bardzo popularny benefit w dużych miastach. Z takiego pakietu może korzystać sam pracownik, ale także jego bliscy – oczywiście na preferencyjnych warunkach.

Kolejnym niezwykle popularnym i chętnie sponsorowanym benefitem dla pracowników jest ubezpieczenie – na życie i od nieszczęśliwych wypadków. Takie ubezpieczenie może przydać się każdemu z nas. Dzięki temu, że pracodawca negocjuje z ubezpieczycielem stawki dla dużej grupy zainteresowanych, koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie korzystniejszy od ofert, na jakie mogą liczyć klienci indywidualni.

Benefity pracownicze – równy przydział świadczeń

Pracodawcy często wychodzą z założenia, że wszyscy w firmie powinni dostawać takie same benefity pracownicze. Dzięki temu nikt nie powinien czuć się pominięty czy traktowany niesprawiedliwie. W praktyce okazuje się jednak, że taki równy przydział nie do końca się sprawdza. Szczególnie, gdy pracownicy nie mają żadnej alternatywy dla oferowanego benefitu. Przykład?

Karta sportowa, jeden z najpopularniejszych benefitów w Polsce, jest doskonałym rozwiązaniem dla osób aktywnych – uprawiających sport, uczących się tańca, czy po prostu rekreacyjnie korzystających z basenu albo groty solnej. Zdarzają się jednak tacy pracownicy, którzy nie widzą dla siebie możliwości skorzystania z oferowanych w ramach karty aktywności. Jest bardzo ważne, by zapewnić im inne benefity o podobnej wartości – dzięki temu nie będą czuli się pokrzywdzeni i również docenią benefity pracownicze w swojej firmie. A może z czasem przekonają się także do zajęć sportowych?

Nawet bilety do kina – bardzo chętnie wybierane przez pracowników – mogą być nietrafionym benefitem. Wystarczy, że nasi podwładni mieszkają poza miastem (i do kina X, gdzie mogą zrealizować bilety, jest daleko), albo mają kilkoro dzieci (i podarowanych biletów nie wystarczy dla całej rodziny). Przy proponowaniu benefitów pracownikom trzeba wziąć pod uwagę różne scenariusze.

Benefity dla pracowników wybierane przez samych pracowników

Idealnie rozwiązanie to takie, w którym pracownik sam decyduje o tym, jakie benefity od pracodawcy otrzyma. By utrzymać równowagę między przyznawanymi benefitami dla pracowników firma określa jedynie budżet do wydania – miesięczny, kwartalny lub roczny – dla danej osoby. Natomiast ostateczna decyzja o rozdysponowaniu środków należy już do samego pracownika. Jeśli chce, pracownik opłaca co miesiąc kartę sportową. Jeżeli woli spędzać czas inaczej – może wykorzystać otrzymane fundusze na bilety do kina lub teatru, wg własnego uznania. Gdyby nie zainteresowały go benefity sportowe ani kulturalne, może zdecydować się na weekendowy wypad w góry lub do innego miasta.

Taka swoboda w wyborze benefitów pracowniczych jest niezwykle wygodna i pozwala korzystać z tych propozycji, które faktycznie są dla nas interesujące. Świadczy także o dużym zaufaniu, jakim swoich pracowników darzy firma. Przy wyborze gotowego rozwiązania, np. kafeterii, pracodawca minimalizuje przy okazji nakłady pracy związanej z bieżącą obsługą benefitów. Operator systemu kafeteryjnego dba o jakość i dostępność oferty benefitów, prawidłowy przepływ środków i pełne raportowanie, które  jest niezbędne pracodawcy, by rozliczać benefity pracownicze.

Może Cię zainteresować też: