Benefit na wakacje Twoich pracowników

Wakacje to, zaraz po przerwie świąteczno-noworocznej, najbardziej wyczekiwany czas w roku. Termin, miejsce wyjazdu i długość pobytu planujemy zwykle kilka miesięcy wcześniej, pozwalając sobie tym samym na odliczanie dni i sporą dawkę ekscytacji. Wielu pracodawców decyduje się na specjalną formę wakacyjnego benefitu dla swoich pracowników. W zależności od polityki firmy i wewnętrznych regulaminów takie świadczenie może przyjmować różne formy.

Wczasy pod gruszą

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wśród wielu z nas ma opinię reliktu z czasów PRL. Forma dofinansowania wyjazdu wakacyjnego z tego funduszu to zwykle dodatkowa gotówka przekazywana na poczet wczasów pod gruszą. Ponieważ środki te pochodzą z ZFŚS, ich wysokość uzależniona jest sytuacji materialnej pracownika. W zależności od wewnętrznych regulaminów firmy, by otrzymać dofinansowanie do wakacji należy spełnić kilka określonych warunków, np. przedstawić fakturę za pobyt na wczasach. Dopiero po dopełnieniu wymaganych formalności zwrot części kosztów wyjazdu pojawi się na koncie bankowym pracownika. Inni pracodawcy oferują benefit wakacyjny każdemu pracownikowi niezależnie od wysokości dochodów i bez konieczności przedstawienia dokumentów potwierdzających wyjazd na wakacje. O ile jest to wygodne i sprawiedliwe – każdy pracownik ma do dyspozycji taką samą pulę środków – o tyle pracodawca całkowicie traci kontrolę nad faktycznym celem wydatkowania tych pieniędzy przez pracownika.

Świadczenie urlopowe – wakacyjny benefit w gotówce

Pracodawcy, którzy nie tworzą w swojej organizacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, również oferują swoim pracownikom dodatkowe świadczenia z tytułu wczasów. Świadczenie urlopowe wypłacane jest pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i nie jest uzależnione od progu dochodowości – taki benefit na wczasy pracodawca przyznaje według własnego uznania i zapisów wewnętrznego regulaminu. W większości organizacji podstawą do wypłaty świadczenia urlopowego jest jedynie wykorzystanie nieprzerwanie 14 dni urlopowych. Uzyskując tym samym prawo do wypłaty świadczenia pracownik nie jest zobligowany do udokumentowania wyjazdu na wakacje, a otrzymane środki może przeznaczyć na zupełnie inny cel. Niejednokrotnie zatem świadczenie urlopowe jest benefitem wakacyjnym jedynie z nazwy i założenia, w praktyce zaś dodatkową gotówką z zupełnie innym przeznaczeniem.

Benefit na wakacje dla dzieci pracowników

Pracodawcy mają również możliwość dofinansowania kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci pracowników. O dopłatę do takich wakacji mogą ubiegać się rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Warunkiem, jest skorzystanie z usług specjalistycznej firmy, zajmującej się organizacją wyjazdów dla dzieci – wakacje organizowane na własną rękę nie są objęte dofinansowaniem od pracodawcy. Wakacyjny benefit dla dzieci to bardzo pożądane świadczenie, w dodatku niezwykle korzystne ze względów podatkowych. Dofinansowanie zorganizowanych obozów i kolonii, a także pobytów leczniczych, sanatoryjnych czy naukowych oraz dojazdów na takie wakacje, jest ustawowo zwolnione z podatku dochodowego. W sytuacji finansowania wyjazdu z ZFSŚ – bez ograniczeń, w pozostałych przypadkach – do kwoty 760 PLN rocznie na pracownika. To ważny argument w rozmowie z bezdzietnymi pracownikami, którzy chcieliby otrzymać równowartość takiego dofinansowania do wykorzystania na swoje własne wakacje. Zgodnie z ustawą o PIT takie środki nie będą objęte dodatkowym zwolnieniem.

W MyBenefit wczasy dla każdego

Kafeteria MyBenefit daje ogromne możliwości w zakresie finansowania wakacyjnych wyjazdów dla pracowników i ich dzieci. Pracodawca przekazując pracownikom środki w Kafeterii MyBenefit może korzystać z ZFŚS, środków obrotowych lub obu źródeł finansowania. Wysokość i termin przyznania punktów zależą wyłącznie od decyzji pracodawcy. Dla wielu firm i organizacji ciekawym rozwiązaniem  będzie możliwość ograniczenia wydatkowania takich środków wyłącznie na oferty z zakresu turystyki – krajowej i zagranicznej. Daje to gwarancję wykorzystania świadczenia wg swoich potrzeb, ale ciągle  jako benefit wakacyjny. Pracowników motywuje z kolei do wyjazdu – samemu, z dziećmi, z przyjaciółmi bądź wyboru wakacji tylko dla dzieci, w zależności od tego, czego potrzebują w danym momencie.

Oferta turystyczna w Kafeterii obejmuje ponad 1600 różnych obiektów turystycznych w Polsce – hotele, pensjonaty, apartamenty, domki campingowe oraz agroturystyka. Wyjazdy zagraniczne to oferty kilku największych biur podróży w Polsce – wczasy na całym świecie, wycieczki objazdowe, noclegi oraz pobyty na najciekawszych campingach w całej Europie. Oprócz tego kilkunastu uznanych i sprawdzonych organizatorów wyjazdów wakacyjnych i zimowych dla dzieci w każdym wieku. Mając takie możliwości i dofinansowanie od pracodawcy, każdy pracownik będzie mógł zorganizować swoje wymarzone wakacje!

Może Cię zainteresować też: