System motywacji dla pracowników z Ukrainy

Język ukraiński słyszany na ulicach polskich miast nie jest już żadnym zaskoczeniem. Szacuje się, że legalnie pracuje w Polsce ok 1,5 mln Ukraińców. Nie ma danych odnoście osób pracujących na czarno, ale można przypuszczać, że jest ich kolejne pół miliona. Pracownicy z Ukrainy mają coraz wyższe kwalifikacje i bardzo chętnie podejmują się pracy w Polsce, dlatego też Pracodawcy poważnie podchodzą do tego tematu i coraz częściej decydują się na zatrudnienie obcokrajowców.

Motywacja do pracy w Polsce

system motywacji pracownikówMotywacja pracowników zza Buga do emigracji nie jest wyłącznie finansowa – ogromne znaczenie ma też sytuacja polityczna panująca na wschodzie. Jednak to właśnie duża różnica w wysokości zarobków w krótkim czasie uruchomiła prawdziwą falę przybywających tu z Ukrainy pracowników i ich rodzin. Spowodowało to niemałe zamieszanie, również w aspekcie prawnym – początkowo osoby zza granicy mogły pracować u nas tylko w czasie ważności swojej krótkiej wizy. Po zmianie prawa w 2018 przepisy pozwalają na zatrudnianie cudzoziemców na warunkach pracy sezonowej, czyli „na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy – w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce”. To znacznie ułatwia przyjazd w celach zarobkowych kolejnym pracownikom pochodzenia ukraińskiego, szczególnie tym, którzy nie planują osiedlić się w Polsce na stałe, a jedynie zarobić konkretną kwotę i wrócić do ojczyzny.

Pracy nie brakuje – coraz częściej przedsiębiorcy deklarują, że chętnie przyjmą do pracy obywateli ze wschodu. Prym wiedzie branża produkcyjna – zatrudnia ich już co czwarte przedsiębiorstwo w tym sektorze! Na kolejnych miejscach w rankingu sektor usługowy i handlowy – odpowiednio 20% i 14% z nich ma w swoich szeregach pracowników z Ukrainy, a liczby te rosną z roku na rok.

Legalne zatrudnienie, wynagrodzenie i motywacja pozapłacowa

system motywacjiLegalnie zatrudniony pracownik zza granicy to taki, który uzyskał prawo pobytu – w Polsce wystawia je Urząd Wojewódzki. Pozwolenie na osiedlenie (na okres przekraczający 3 miesiące) musi zostać udokumentowane oświadczeniem pracodawcy o gwarancji powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy. Po dopełnieniu tych formalności pracownik z Ukrainy przebywa i pracuje w Polsce legalnie, a co za tym idzie korzysta z takich samych przywilejów i obowiązków, jak obywatele naszego kraju.

Mimo początkowych różnic, dziś w większości przypadków wynagrodzenie pracowników zza granicy porównywalne jest do zarobków Polaków na tych samych stanowiskach. Zatrudnieni u nas obcokrajowcy coraz częściej mogą liczyć także na dodatkowe świadczenia i wsparcie pracodawcy – pomoc w zakwaterowaniu czy transport do miejsca pracy. Są także ujmowani w firmowym systemie motywacji pracowników, dzięki czemu mogą liczyć także na benefity pozapłacowe. Legalna praca na preferencyjnych warunkach, z uwzględnieniem dodatków do pensji jest dla przybyszów z Ukrainy dodatkowym argumentem za pozostaniem w Polsce na stałe.

Człowiek szuka pracy, czy praca człowieka?

system motywacjiMimo ogromnego napływu pracowników ze wschodu wciąż mogą oni przebierać w ofertach pracy… Szczególnie odczuwa to branża produkcyjna, która musi oferować coś więcej niż samo zatrudnienie z minimalnym wynagrodzeniem, by przyciągnąć nowych ludzi. Przybysze z Ukrainy, podobnie jak Polacy, są coraz bardziej wymagający, dlatego pracodawcy coraz częściej inwestują w rozwój systemów motywacyjnych i pozapłacowych, szukając takich propozycji, które będą atrakcyjne dla wszystkich zatrudnionych. Jednym ze sprawdzonych rozwiązań w takiej sytuacji jest Kafeteria MyBenefit, która pozwala pracownikom na samodzielny i swobodny wybór benefitów, zgodnych z ich zapotrzebowaniem czy preferencjami. Pracodawca może dopasować program świadczeń pozapłacowych do swojego budżetu oraz do specyfiki zatrudnienia i np. przyznawać benefity także pracownikom tymczasowym.

System motywacji wszystkich pracowników

Wielu przedsiębiorców twierdzi, że pracownicy z Ukrainy przyczynili się w ostatnich latach do rozwoju naszego przemysłu. Można spotkać się z wypowiedziami potwierdzającymi, że – ze względu na ograniczony dostęp do polskich specjalistów – ukończenie budowy czy innego projektu byłoby bez przybyszy ze wschodu dużo trudniejsze lub wręcz niemożliwe! Tym bardziej warto zadbać o pracowników zza granicy i starać się, by pracowali dla nas jak najdłużej i jak najlepiej. Firmowym systemem motywacyjnym można objąć wszystkich pracowników, bez względu na pochodzenie.

Może Cię zainteresować też: